Vi mediterer for et bedre liv
Carole de Landtsheer

(utdrag fra « Femme Actuelle » , N°1136 3-9 Juli 2006, pp.40-41)


Denne spirituelle øvelsen vokser raskt I populaeritet. Utøvende “mediterere” forteller oss om hvordan meditasjon har forandret livene deres.

Dalaï Lama’s besøk til Frankrike, fra 16 til 21 juli, burde glede de circa 800 000 praktiserene buddhistene (30 % av dem er ikke asiatiske) som finnes I Frankrike. Nøkkelen til å praktisere Buddhisme, som forøvrig praktriseres mer som en livsstil (enn religion), er meditasjon.

I vårt land regner man omtrent 300 meditasjons senter: tibetanske kloster, zen…Disse er steder hvor man laerer å synke dypt inn I seg selv for å tømme seg, fornye seg og finne en indre ro og fred. Husk at meditasjon kan også praktiseres hjemme, uavhenging av en religiøs sammenheng. Meditasjon kommer ut av et ønske om å finne ro og glede eller ut av en spirituell søken, og resulterer I en beroligende effekt hvor en person kan gi slipp på, eller ta avstand fra problemet/gamle tenkemåter.

Med tiden til hjelp knytter vi mer harmoniøse bånd.

Vi laerer a reagere på en roligere måte, å relavitisere, å bryte gamle tankemønstre, å leve I øyeblikket. Meditasjon hjelper mot stress og bekymringer og en laerer en å kjenne seg selv bedre. Etter en stund observerer man verden på en annerledes måte, med mer interesse. Vi knytter mer harmoniøse bånd….Dessuten har meditasjon vist seg a ha store terapeutiske fordeler. Nettopp det er temaet I boken Méditation et psychothérapie, (Albin Michel publisher).


publicité non évaluée par le Dr Bernard Auriol

Bernard Auriol, psykiater og psykoanalyst, og en av forfatterne på denne kollektive siden, svarer på noen av våre spørsmål.

Femme Actuelle: Hvorfor har meditasjon slike fordeler? Hva slags positive virkninger har meditasjon?

Bernard Auriol: Nå til dags lever folk mer og mer stressende og kompliserte liv, I et samfunn som forlanger at vi takler enormt med informasjon. I nyere tid har det også vist seg at folk trenger å simplifisere livet og trenger mer ro. Folk trenger å glemme, å tilbakestille datamaskinen til null. Meditasjon hjelper en til å skille ut, og bli kvitt unyttig informasjon. Derved tillater meditasjon en person å ta avstand fra bekymringene sine, og avstand fra angst. Under meditasjon føler man seg mindre anspent og man klarer lettere å akspetere og komme I kontakt med de elementene som finnes I oss som holder oss på avstand fra oss selv. Man er mindre redd for hva som kan komme til å vise seg I dette møtet med sin egen sjel. Fra dette synspunktet hjelper meditasjon til med å bli mer oppmerksom og fokusert.

F. A.: Folk som mediterer har et behov for å “komme seg tilbake til” kroppen for å føle seg bedre. Ofte kritiseres psyko-analyse for at den ikke inkluderer kroppen til stor nok grad. Hva tenker du om dette?


B. A. : Vi er mennesker av kropp og sjel, kropp og sjel er fullstendig avhengig av hverandre. Men,selvom det kan se slik ut, så neglisjerer ikke psyko-analytisk arbeid kroppen. Først og fremst, den som utfører analysen jobber fra en uvanlig posisjon : pasienten ligger på en sofa og kan ikke se den som utfører analysen.. Selvom ikke pasienten jobber direkte med kroppen’s sanser vil han/hun føle virkningene på kroppen under eller etter en slik seanse. Meditasjon, som har som mål å harmonisere et menneske kan altså komplementere psyko-analyse I arbeidet med å unngå symptomer : kroppen laerer å berolige seg selv og tankene laerer å finne indre stillhet og fred.

F. A. : Hvilke andre fordeler har meditasjon?


B. A. : Meditasjon hjelper en person til å bli mer oppmerksom over sin egen kropp, både den fysiske kroppen, den psykiske, den spirituelle osv for til slutt å kunne fokusere kun på de viktige tingene I livet. Meditasjon gjør ofte at en person finner tilbake til selvkjaerligheten: hun/han blir mer glad I seg seg, og tar bedre vare på seg selv. Hun/ han laerer å se på seg selv med nye øyne og kan på den måten bli kvitt visse masokistiske tankemåter.

Det er helt sikkert at meditasjon og psyko-analyse er to metoder som komplementerer hverandre. Meditasjon utvikler en stille (ikke verbal) åpenhet. Denne kvaliteten kan I likhet vise seg I psyko-analyse som er basert på prinsippet om fri assosiasjon. Akkurat som psyko-analyse har som mål å oppdage en person’s dypeste ønsker, så tillater meditasjon, en person å finne det essensielle, og å skrelle vekk alle unnskyldninger.

 

Nina (Tahiti)

Google
  Web auriol.free.fr   


Psychosonique Yogathérapie Psychanalyse & Psychothérapie Dynamique des groupes Eléments Personnels

© Copyright Bernard AURIOL (email : )

9 Février 2007