Tid och sammanhang
Sophie Guignard


Skrivhandledare : Erik Kjellberg

Institutionen för musik, pedagogik och samhälle
Musikterapeututbildningen (60 poäng)
Examensarbete C-nivå (10 poäng)
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
Vt 2004

 

Abstrakt

Tid och sammanhang

 


publicité non évaluée par le Dr Bernard Auriol

Google
  Web auriol.free.fr   


Psychosonique Yogathérapie Psychanalyse & Psychothérapie Dynamique des groupes Eléments Personnels

© Copyright Bernard AURIOL (email : )

2 3 Janvier 2006